اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.


 فروش و مشاوره

طراحی سایت، تبلیغات گوگل، هاست و دامنه ،لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

 پشتیبانی

ارسال مشکلات مربوط به هاست ، دامنه ، طراحی سایت

 حسابداری و مسایل مالی

موارد مرتبط با امور مالی و حسابداری

 سرپرستی

موارد مرتبط با شکایت قانونی، موارد هویتی و قضایی و دیگر موارد سرپرستی