افزودن محتوای اولیه سایت

100,000 تومان

فهرست بندی مطالب : منو بندی اصلی سایت

افزودن 4 اسلایدشو  : تصویر باید از طرف مشتری ارسال گردد

درج مطالب 5 صفحه : صفحه اصلی ( افزودن اسلاید شود و زیبا سازی صفحه اصلی ) به همراه

– درباره ما – تماس با ما – خدمات – محصولات و …. یا صفحات دیگر – مطالب باید تایپ شده توسط مشتری ارسال شود

دسته: