کوکی چیست ؟

کوکی مقدار کمی از داده های تولید شده توسط یک وب سایت است و توسط مرورگر وب شما ذخیره می شود. هدف آن به خاطر سپردن اطلاعاتی درباره شما است. مثلا یک بار که در یک ثبت نام کنید ممکن است اطلاعات شما به صورت کوکی در مرورگر شما ثبت شود که بار دوم به … ادامه