اشتباهات رایج انتخاب عنوان صفحه

Title-Tag-Optimization

اشتباهات رایج انتخاب عنوان صفحه ، این اشتباهات می تواند ترافیک سایت شما را کاهش دهد و بر سئو سایت شما تاثیر منفی دارد .عنوان صفحه یا عنوان متا یا تگ تایتل title tag یکی از اجزای کد های HTML هر صفحه وب سایت است . عنوان صفحه بر سئو سایت شما تاثیر دارد .

عنوان صفحه و متا تگ ها یا فراداده در صفحه نمایش داده نمی شود ، اما قابل تجزیه توسط ربابت ها  است.
زمانی که شما در گوگل عبارتی را جستجو می کنید، صفحه ای به شما نمایش داده می شود که نتایج جستجو در آن حضور دارند. لینک این نتایج که آبی رنگ هستند، با عنوان خاصی مشخص شده است. این عنوان آبی رنگ را عنوان متا یا همان عنوان صفحه نیز می گویند.

ادامه