افزونه وردپرس چیست ؟

افزونه های سایت مربوط به امکانات وردپرس می باشد . امکانات خاصی را در نظر دارید و به آن نیاز مند هستید ، افزونه مرتبط را پیدا کنید و آنرا نصب کنید و از آن بهره بگیرید . وردپرس از چندین جزء تشکیل شده است ، ساختار اصلی وردپرس ، قالب و افزونه های وردپرس … ادامه