راهنمای استفاده از عناوین H1-H6

عناوین یا تیتر برندی در ساخت محتوای وب سایت شما نقش مهمی دارند. عناوین مختلف از نظر اهمیت – از مهمترین H1 تا ریزترین بخش تحت هدایت H6 – به بازدیدکنندگان و موتورهای جستجو سرنخی درباره سلسله مراتب محتوا می دهد. علاوه بر این ، قرار دادن کلمات کلیدی در عناوین به شما کمک می … ادامه