Autoresponder چیست ؟

Autoresponder  پاسخ خودکار اسکریپتی است که به طور خودکار به ایمیل های ارسال شده به آدرس ایمیل خاص پاسخ می دهد. ممکن است برای پیامهای دور ، تأییدهای ایمیل یا چندین منظور دیگر استفاده شود.

پاسخگوی خودکار می تواند در یک سرور نامه یا با استفاده از سرویس گیرنده ایمیل پیکربندی شود. هنگام پیکربندی بر روی سرور نامه ، هنگام فعال بودن پاسخگویی خودکار ، سرور به طور خودکار ایمیل پاسخ ارسال می کند. پاسخ دهندگان خودکار مبتنی بر سرور اغلب با استفاده از یک رابط پست الکترونیکی پیکربندی می شوند. به عنوان مثال ، Gmail برای این منظور “پاسخ تعطیلات” ارائه می دهد. آنها همچنین می توانند توسط یک سرور سرور برای یک یا چند آدرس ایمیل ایجاد شوند. cPanel ، یک پلتفرم محبوب میزبانی وب برای لینوکس ، به سرپرستان اجازه می دهد تا با ورود به صفحه کنترل یک حساب خاص و انتخاب پاسخ دهندگان پاسخ خودکار ایمیل ، پاسخگوی خودکار را مدیریت کنند.

برای تنظیم پاسخگوی خودکار با استفاده از سرویس گیرنده نامه ، معمولاً یک “قانون” ایجاد می کنید. به عنوان مثال ، می توانید قانونی اضافه کنید که به طور خودکار به پیام های ارسال شده به یک آدرس ایمیل خاص پاسخ می دهد. این نوع قانون پس از پیکربندی به خوبی کار می کند ، اما سرویس گیرنده نامه برای باز کردن پاسخ خودکار باید باز باشد. اگر پاسخ نامه تعطیلات را در برنامه نامه خود در رایانه منزل خود تنظیم کنید ، سپس قبل از رفتن رایانه خود را خاموش کنید ، پاسخ خودکار کار نمی کند.

هنگام تنظیم پاسخ خودکار بر روی سرور ، ممکن است بتوانید یک محدوده تاریخ را برای زمان فعال بودن آن وارد کنید. اگر پاسخگوی خودکار به طور خودکار خاموش نمی شود ، بهتر است یک یادآوری برای خود تنظیم کنید تا هنگام بازگشت آن را خاموش کنید.

توجه: پیام های “گزاف گویی” ایمیل به طور خودکار ارسال می شوند ، اما از آنجا که توسط کاربران پیکربندی نشده اند پاسخ دهندگان خودکار محسوب نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید