7 نكته برای محافظت از سايت

برای آنکه وب سایت خود را امن تر کنید . سعی کنید چک لیستی تهیه کنید و مطابق آن پیش بروید . این کار باعث می شود یک موضوع پیچیده امنیت سایت را ساده کنید . البته این چک لیست مطابق این که شما در چه جایگاهی و صاحب چه دانشی باشید ممکن است تغییر … ادامه